Ads 468x60px

Karta pracy

Autor: Zakres prac: Data:
Szymon Filipczyk Założenie oraz skonfigurowanie strony internetowej 30.10.2012
Szymon Filipczyk Szata graficzna, pozycjonowanie, wypełnienie: stopki; czym jest(...); menu; slidera; paska bocznego 2.1.2013
Jacek Kafel Pobranie materiałów pod "Repozytorium matur" 2.1.2013
Szymon Filiczpyk Rozłożenie zadań 2.1.2013
Radosław Szkorla Przygotowanie "ćwiczeń online" 2010-2012 3.1.2013
Szymon Filipczyk Modyfikacja pod stronę oraz zalinkowanie "ćwiczeń online" 2010-2012 3.1.2013
Szymon Filipczyk Stworzenie "Repozytorium matur" 27.1.2013
Jacek Kafel Stworzenie strony "funkcja kwadratowa" 28.1.2013
Szymon Filipczyk Przygotowanie szkieletu oraz wypełnienie zadać online, otwartych z lat 2011-2012 25.2.2013
Radosław Szkorla Wypełnienie "zaproszenia" na stronie głównej 25.2.2013
Jacek Kafel Wypełnienie zadań otwartych online z lat 2006-2010 26.2.2013
Radosław Szkorla Dodanie zadań online zamkniętych 26.2.2013
Szymon Filipczyk Zakodowanie zadań otwartych z lat 2006-2010 26.2.2013
Szymon Filipczyk Dokonanie finalnych poprawek na stronie 26.2.2013
 

Czym jest funkcja kwadratowa?

Funkcja kwadratowa – funkcja wielomianowa drugiego stopnia, tzn. postaci f(x)=ax^2+bx+c, gdzie a, b, c są pewnymi stałymi, przy czym a musi być różne od 0 (co gwarantuje, że funkcja kwadratowa nie degeneruje się do przypadku funkcji liniowej; to założenie będzie obowiązywać w całym artykule). Funkcja kwadratowa realizuje pewien wielomian (drugiego stopnia), z tego powodu nazywa się ją czasami trójmianem kwadratowym.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_kwadratowa)

Czym jest matura?

Matura - egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Matura)

Czym jest praca zespołowa?

Praca zespołowa to praca, w której każdy ze sobą współpracuje, wypowiada się. Niekiedy może dojść do małej sprzeczki, gdyż każdy chce, aby jego pomysł był wybrany. Jednak można tego uniknąć, kiedy jeden drugiemu nie będzie wchodził w drogę oraz jeśli każdy szanuje innego członka grupy. Należy szczególną uwagę zwracać na hierarchię pracy oraz systematyczność.


(http://zadane.pl/zadanie/3163792)