Ads 468x60px

Featured Posts

Sprawdź swoją wiedzę!

Dzięki specjalnie przygotowanym testom online możesz doświadczyć zadań maturalnych z ostatnich lat w których wątkiem głównym jest funkcja kwadratowa.

Twórz i udostępniaj własne parabole!

Dzięki programowi GeoGebra możesz w prosty i przejrzysty sposób przenieść ogromną ilość zadań matematycznych na ekran komputera. Dzięki poradnikowi "GeoGebra u Ciebie" możesz szybko udostępnić swoje prace w internecie.

Patron projektu: Zdzisława Hojnacka

Chcesz zobaczyć więcej ciekawych projektów? Interesują Cię ciekawostki ze świata fizyki oraz matematyki? Zajrzyj na www.hojnacka.net

Potrzebujesz szybko arkusze maturalne?

To nie problem! W naszym repozytorium znajdziesz większość matur z ostatnich lat wraz z kluczami odpowiedzi.

Najlepsze technikum w Bielsku-Białej!

Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej - zespół szkół, obejmujący Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 i Liceum Wieczorowe uzupełniające.Zespół mieści się w Bielsku-Białej, przy ul. Słowackiego 24 na Dolnym Przedmieściu.

Witaj!

roblox the game
If you are here, you find and end of the internet. Do you want some old graphics very impressive game? Just play Minecraft. Oh sorry, Minecraft is bad game – when Microsoft bought this game I and my friends didn’t like this amazing Notch game. So, bad for us but what we can to make? It is very simple. Prepare of the Minecraft is Roblox the game. And for this Minecraft hack Roblox I will describe why this game is amazing and why my life is very powerful of the social friends.

Firstly, when you watch out the Roblox website you can ask yourself what this game is? Because Roblox is game to making games in the game, are you understand? In this creative software, you can build new worlds like in the Minecraft. For example, I called to my world Roblox hack and I am going to be the best in the high scores of this structures.

So, if you are joined in the game you can imagine everything what you can imagine in yours minds and fill up this into the new era white paper called Roblox the game. Make new world and publish it out into the website. Therefore, this game is better than Minecraft. In the Notch game, you need to download special launchers or special packages of the libraries or add-ons. In the Roblox you can’t. Moreover, what working on the computer platform, you can play in your smartphone. Of course, nothing in this world are free. In this game, you should but the Robux for the best game modes.

If you like this game, like me – just fill out your opinion in the feedback section. I will create it exactly for you. So please make on my sites some of the traffic and I will be grateful of this.
Zawiera zbiór zadań maturalnych z lat 2006-2012, dotyczących funkcji kwadratowej.

 "Ucz się ucz bo nauka to do potęgi klucz. Jak zbierzesz wiele kluczy to zostaniesz woźnym."~Anonim

 

Czym jest funkcja kwadratowa?

Funkcja kwadratowa – funkcja wielomianowa drugiego stopnia, tzn. postaci f(x)=ax^2+bx+c, gdzie a, b, c są pewnymi stałymi, przy czym a musi być różne od 0 (co gwarantuje, że funkcja kwadratowa nie degeneruje się do przypadku funkcji liniowej; to założenie będzie obowiązywać w całym artykule). Funkcja kwadratowa realizuje pewien wielomian (drugiego stopnia), z tego powodu nazywa się ją czasami trójmianem kwadratowym.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_kwadratowa)

Czym jest matura?

Matura - egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Matura)

Czym jest praca zespołowa?

Praca zespołowa to praca, w której każdy ze sobą współpracuje, wypowiada się. Niekiedy może dojść do małej sprzeczki, gdyż każdy chce, aby jego pomysł był wybrany. Jednak można tego uniknąć, kiedy jeden drugiemu nie będzie wchodził w drogę oraz jeśli każdy szanuje innego członka grupy. Należy szczególną uwagę zwracać na hierarchię pracy oraz systematyczność.


(http://zadane.pl/zadanie/3163792)